Hoboken Jules Pauwels was ambtenaar. In 1875 werd hij gemeenteraadslid en schepen te Hoboken. Van 1884 tot 1888 zetelde Pauwels in de provincieraad. In 1885 werd deze katholiek tot burgemeester van Hoboken benoemd. Hij bleef burgemeester tot 1891. Hoboken 12 - 4 - 1843 / 7 - 1 - 1919 Jules Pauwels Het grafmonument voor Jules Pauwels bevindt zich op perk 37 - N.