Hoboken Saskia Pelgrims hield van ballet. Deurne 23 - 3 - 1968 / Merksem 31 - 7 - 1986 Saskia Pelgrims Het grafmonument voor Saskia Pelgrims bevindt zich op perk 1. Veel verwijzingen naar het ballet zijn op het grafmonument  te zien.