Hoboken Jeanine Peremans Het grafmonument voor Jeanine Peremans bevindt zich op perk 36, West.