Hoboken Fritz PIchal Het grafmonument voor Fritz Pichal  bevindt zich op perk 45, West.