Hoboken Mejuffrouw Catharina Raeymaekers was lid van de Bond van het Heilig Hart. Antwerpen 15 - 11 - 1864 / Antwerpen 9 - 3 - 1940 Catharina Raeymaekers Het grafmonument voor  Catharina Raeymaekers bevindt zich  op perk 52, Oost.