Hoboken Hoboken 22 - 8 - 1898 / Wilrijk 4 - 9 - 1983 Gustaaf Roels Het grafmonument voor Gustaaf Roels bevindt zich op perk 47 - West.