Hoboken Louis Rombouts was adjunct-politiecommissaris. 21 - 4 - 1904 / 29 - 11 - 1949 Louis Rombouts Het grafmonument voor Louis Rombouts bevindt zich op perk 33, West, graf 09.