Hoboken Hoboken 26 - 6 - 1941 / Antwerpen 1 - 12 - 2008 Herman Schild Herman Schild werd gecremeerd.  Zijn as werd bijgezet in het columbarium  op B 16.