Hoboken Jan Baptiste Smidts Het grafmonument voor Jan Baptiste Smidts bevindt zich op perk 07 - Z. Een mooi beeld van Alfons De Cuyper siert het graf.