Hoboken 6 - 6 - 1879 / Hoboken 17 - 6 - 1959 Louis Smidts Het grafmonument voor Louis Smidts  bevindt zich op perk 07 - Zuid.