Hoboken Alfons Spaepen Het grafmonument van Alfons Spaepen bevindt zich op perk 25 - West.