Hoboken Alfons Spaepen was in 1893 stichter van de Belgische Werkliedenpartij. 23 - 12 - 1858 / 30 - 11 - 1936 Alfons Spaepen Het grafmonument van Alfons Spaepen bevindt zich op perk 25 - West.