Hoboken Edmond Van de Sande sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Budingen 22 - 3 - 1892 / Hoboken 22 - 9 - 1914 Edmond Van de Sande Het grafmonument van  Edmond Van de Sande bevindt zich  op militaire ereperk 27 - West.