Hoboken Antwerpen 12 - 10 - 1914 / Antwerpen 28 - 3- 1935 Felix van den Bosch Het grafmonument voor Felix van den Bosch bevindt zich op perk 26

Felix van den Bosch was soldaat bij het 5de Linie. Hij overleed in het Krijgsgasthuis. 

 

Met dank aan Johnny Driesen

voor de informatie