Hoboken Edo Van Hasselt was aannemer. Hier ligt ook zijn zoon Henri Van Hasselt (25 - 10 - 1924 / 15 - 8 - 1935) die op amper 10-jarige leeftijd overleed. Slochteren (NL) 21 - 4 - 1896 / Antwerpen 30 - 12 - 1975 Edo Van Hasselt Het grafmonument voor Edo en Henri Van Hasselt bevindt zich op perk 13 - Z. Eigenaardig is dat Edo Van Hasselt van joodse afkomst was. Het grafmonument heeft allesbehalve joodse trekjes.