Hoboken René Van Hege was geneesheer. Cluysen 11 - 2 - 1869 / Antwerpen 18 - 6 - 1936 René Van Hege Het grafmonument voor René Van Hege bevindt zich op perk 37 - Zuid.