Hoboken Fons Van Landeghem was keel-, neus- en oorarts.    Met dank aan Luc Dierckx voor de informatie. 25 - 4 - 1899 / Kapellen 15 - 9 - 1965 Fons Van Landeghem Het grafmonument voor  Fons Van Landeghem bevindt zich  op perk 08 – Noord - 03.