Hoboken 15 - 6 - 1811 / Antwerpen 2 - 7 - 1877 Jozef Corneel Van Put Het grafmonument voor Jozef Van Put bevindt zich op perk 22 - Z.