Hoboken Gaspard Vandenhoek was actief in de toneelwereld. Hij was stichter van het Syndicaat der Vlaamse Toneelkunsten. Leuven 10 - 12 - 1882 / Antwerpen 29 - 9 - 1938 Gaspard Vandenhoek Het graf voor Gaspard Vandenhoek  bevond zich op perk 46 – West  maar werd intussen geruimd.