Hoboken Antwerpen 28 - 3 - 1855 / Hoboken 5 - 9 - 1935 Paul Vekemans Het grafmonument voor Paul Vekemans bevond zich op perk 38 – Noord/Oost maar werd intussen reeds geruimd.