Hoboken Frans Verbeeck was lid van verschillende broederschappen. 1 - 9 - 1849 / Hoboken 29 - 1 - 1933 Frans Verbeeck Het grafmonument voor Frans Verbeeck bevindt zich op perk 29 - Zuid.