Hoboken Philomena Verdonck Het grafmonument voor Philomena Verdonck bevindt zich op perk C, Oost.