Hoboken Alfons Verheyen was drukker.    Met dank aan Luc Dierckx voor de informatie. Hoboken 1 - 1 - 1914 / Antwerpen 7 - 1 - 1997 Alfons Verheyen Het grafmonument voor Alfons Verheyen bevindt zich op perk G – West - 29.