Hoboken Constant Verhoeven was soldaat bij het 12de Linie. Ekeren 5 - 4 - 1896 / Vinken 25 - 5 - 1918 Constant Verhoeven Het grafmonument van Constant Verhoeven bevindt zich op militaire ereperk 27 - West.