Hoboken Aloysius Verhoeven was dokter en katholiek raadslid van Hoboken. Stabroek 11 - 2 - 1880 / Hoboken 29 - 3 - 1957 Aloysius Verhoeven Het grafmonument voor Aloysius Verhoeven bevindt zich op perk 22 - N.