Mariaburg Emilius De Backer was lid van de Bond van het Heilig Hart en verschillende andere Broederschappen.  Dank aan Alfons van den Wyngaert, voorzitter Heemkring Ekeren, voor de informatie. Kapellen 6 - 6 - 1874 / Ekeren 10 - 3 - 1949 Emilius De Backer Het grafmonument van Emilius De Backer bevindt 	zich op perk A - Oost.