Mariaburg Brussel 21 - 1 - 1850 / 18 - 9 - 1925 Ferdinand de Baillet - Latour Het grafmonument van Ferdinand de Baillet  Latour bevindt zich op de randlijn van de kalvarie.