Mariaburg Victor De Bruyn overleed tijdens de V-bominslag op cinema Rex.  Dank aan Alfons van den Wyngaert, voorzitter Heemkring Ekeren voor de informatie. Antwerpen 27 - 12 - 1929 / Antwerpen 16 - 12 - 1944 Victor De Bruyn Het grafmonument voor Victor De Bruyn bevindt zich op perk A - Oost.