Mariaburg Jan De Ruysser was bureelbediende. Borgerhout 16 - 12 - 1937 / Schoten 9 - 12 - 1962 Jan De Ruysser Het grafmonument van Jan De Ruysser bevindt zich op perk D.