Mariaburg Paul Hendrix Het grafmonument van Paul Hendrix  bevindt zich op het zijpark Noord.