Mariaburg Antwerpen 27 - 3 - 1854 / Mariaburg 21 - 10 - 1925 Antoon Van den Weyngaert Het grafmonument van Antoon Van den Weyngaert bevindt zich op het zijpark Noord.