Mariaburg Jules Van Liempt was componist. Beerse 6 - 6 - 1906 / 2 - 12 - 1964 Jules Van Liempt Het grafmonument voor Jules Van Liempt bevindt zich op perk D.