Mariaburg Constant Wirken Het grafmonument voor Constant Wirken bevindt zich op perk B.