Moretus Wilrijk Wilrijk 27 – 12 – 1859 / Antwerpen 18 – 9 – 1946 Louis De Deken Het grafmonument voor Louis De Deken bevindt zich op perk M. « Nieuwe ligging » perk A, rij 09, graf 02.

Louis De Deken  was notaris in Antwerpen. Hij werd benoemd door koning Leopold II als dank voor de bewezen diensten van zijn broer Pater Constant De Deken. Marie-Thérèse Ectors is de echtgenote van Louis De Deken.


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.