Moretus Wilrijk Antwerpen 28 – 3 - 1859 / 1909 François De Koninck De grafkapel De Koninck werd gebouwd naar een ontwerp van architect Louis Hamaïde.  Zij bevond zich op perk F. “Nieuwe ligging perk C” maar werd geruimd.

De enige grafkapel die ooit op de begraafplaats Moretus gestaan heeft. Een ontwerp van architect Louis Hamaïde in opdracht van Josephina De Koninck bij het vroegtijdig overlijden van haar broer François. Na het overlijden van Charles De Koninck (Antwerpen 7-11-1823 / Antwerpen 28-12-1883) namen Josephina en François de brouwerij De Koninck over.  


Met dank aan heemkunde Wilrica
voor informatie en afbeelding.


    Foto © Jef De Mey / Wilrica