Moretus Wilrijk Veltem 29 – 10 - 1861 / Boechout 25 – 2 - 1938 Frederik Donny

Frederik Donny was dokter. Tussen 1903 en 1921 was hij burgemeester van Wilrijk. Hij was tevens provincieraadslid.


Met dank aan heemkunde Wilrica

voor informatie en afbeeldingen.
    Foto © Jef De Mey / Wilrica