Moretus Wilrijk Leon Abry was historieschilder. Werken van hem zijn «Generaal Abry», «Les Liègeois révoltés découvrant la cadavre du bourgemestre Laruelle», Philippe van den Elzas», «De emigranten» en  «De nieuwe pijp». Antwerpen 6 - 3 - 1857 / Antwerpen 6 - 11 - 1905 Leon Abry Het grafmonument van Leon Abry  bevond zich in de familiekelder  maar werd intussen geruimd.