Moretus Wilrijk Joanna Boeren had geen beroep. Antwerpen 16 - 12 - 1863 / Antwerpen 16 - 4 - 1911 Joanna Boeren Het grafmonument van Joanna Boeren bevindt zich op perk I.  «Nieuwe ligging» perk D.