Moretus Wilrijk Hoogstraten 3 - 4 - 1858 / Antwerpen 13 - 2 - 1939 Karel Boom Het grafmonument voor Karel Boom bevindt zich op perk A - rechts. Het grafmonument werd op kosten van het Wilrijkse district gerestaureerd.  “Nieuwe ligging perk D”.