Moretus Wilrijk Eduard Braeckmans baatte met zijn echtgenote Mathilde Van Oyen de populaire herberg “de Bonte Os” uit op de hoek van de Jules Moretuslei en de Heistraat. 3 - 4 - 1881 / 5 - 2 - 1949 Eduard Braeckmans Het grafmonument voor Eduard Braeckmans bevindt zich op perk D - links.  “Nieuwe ligging perk A”.