Moretus Wilrijk Antwerpen 15 – 5 – 1899 / Antwerpen 16 – 12 – 1944 Louis De Deken Het grafmonument voor Louis De Deken bevindt zich op perk M. « Nieuwe ligging » perk A, rij 09, graf 02

Louis De Deken was slachtoffer bij de inslag van de V-bom op filmzaal Rex in Antwerpen


Met dank aan Jef De Mey, Heemkunde Wilrica,

voor de informatie.


.