Moretus Wilrijk 5 - 2 - 1833 / 15 - 1 - 1903 Jan De Groof Het grafmonument voor Jan De Groof  bevindt zich op perk P.  “Nieuwe ligging” perk B – 06 - 01.

Jan De Groof was katholiek raadslid vanaf 1878. Jan De Groof werd bij zijn aanstelling als burgemeester in 1886 omschreven als een verstandig en onpartijdig persoon. Hij bleef burgemeester tot aan zijn overlijden. Hij was ook nog voorzitter van verschillende verenigingen zoals het Davidsfonds en Harmonie Concordia en ere-voorzitter van de toneelmaatschappij “De Verbroedering”. Hij bleef ongehuwd.


Met dank aan Jef De Mey

voor de informatie.