Moretus Wilrijk Camille Delogne was ontvanger van tolrechten. Neuvillers 23 - 6 - 1870 / Antwerpen 13 - 1 - 1937 Camille Delonge Het grafmonument van Camille Delogne bevindt zich op perk I.  «Nieuwe ligging» perk D.