Moretus Wilrijk Frans Fransen was hovenier. Wilrijk 21 - 9 - 1881 / Antwerpen 1 - 5 - 1929 Frans Fransen Het grafmonument van Frans Fransen bevindt zich op perk O.  «Nieuwe ligging» perk B.