Moretus Wilrijk Dessel 27 - 2 - 1845 / Cannes (F) 18 - 3 - 1900 Karel Ooms Een archiefbeeld van het grafmonument  voor Karel Ooms dat intussen is opgeruimd.


    Foto © Jef De Mey / Wilrica