Moretus Wilrijk Victor Possemiers was gemeenteraadslid. Hij was dokter en stichter van Kinderwelzijn in  Berchem. Victor Possemiers was ook erelid van het Kinderwerk. Antwerpen 1 - 10 - 1862 / Wilrijk 14 - 2 - 1950 Victor Possemiers Het grafmonument van Victor Possemiers bevindt zich «nieuwe ligging» perk C.