Moretus Wilrijk TTheophilus Steenssens was sectieoverste der accijnzen. Sint-Niklaas 22 - 1 - 1879 / Wilrijk 15 - 1 - 1934 Theophilus Steenssens Het grafmonument van  Theophilus Steenssens bevindt zich  op perk I. «Nieuwe ligging» perk D.