Moretus Wilrijk Jozef Van den Buys was herbergier, gareelmaker en uitbater van café de Kroon op de Boomsesteenweg. Wilrijk 6 - 6 - 1891  / Antwerpen 8 - 4 - 1935 Jozef Van den Buys Het grafmonument van Jozef Van den Buys bevindt zich op perk I.  “Nieuwe ligging perk D”.