Moretus Wilrijk Louis Van den Buys was handelaar. Gekend als “Louis van Pietje draad” baatte hij een ijzer- en lederwarenzaak uit. 7 - 11 - 1887 / 29 - 3 - 1962 Louis Van den Buys Het grafmonument voor Louis Van den Buys bevindt zich op perk D - links.  “Nieuwe ligging perk A”.