Moretus Wilrijk Edmond Van Tassel was directeur van het dagblad De Dag en Patria. Antwerpen 16 - 6 - 1879 / Antwerpen 7 - 2 - 1963 Edmond Van Tassel Het grafmonument van Edmond Van Tassel bevindt zich op perk A - II.  « Nieuwe ligging » perk D.