Sint-Rochus Deurne Merksem 25 - 1 - 1900 / Schilde 1 - 12 - 1981 Maria Coulen Het grafmonument voor Maria Coulen  bevindt zich op perk B, weg 2.